Aktiemarknadsbolagets informationsgivning av Härkönen Elif - 9789172234307 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktiemarknadsbolagets informationsgivning
– särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper
   
 
Författare:Härkönen Elif
Titel:Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper
Utgivningsår:2013
Omfång:403 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234307
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 792 SEK exkl. moms

 

Aktiemarknadsbolagets informationsgivning- särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper

Aktiemarknadsbolagens informationsgivning är av avgörande betydelse för en väl fungerande värdepappersmarknad. I denna undersökning sker en komparativ analys av aktiemarknadsbolagens informationsgivning på sekundärmarknaden för värdepapper. I boken behandlas regleringen av aktiemarknadsbolagens upplysningsplikt i samband med bolagens finansiella rapportering samt den kontinuerliga skyldighet som aktiemarknadsbolag har att offentliggöra kurspåverkande information. Särskilt ingående analyseras regleringen av aktiemarknadsbolagens selektiva informationsgivning på värdepappersmarknaden. Bland de ämnen som uppmärksammas särskilt kan nämnas aktiemarknadsbolagens selektiva informationsgivning till aktieägare och andra aktörer på sekundärmarknaden samt aktiemarknadsbolagens selektiva informationsgivning i samband med due diligence-undersökningar. I boken behandlas även de sanktioner som uppkommer vid överträdelser av regleringen ingående. Särskild uppmärksamhet ägnas åt investerares rätt till skadestånd vid aktiemarknadsbolagens felaktiga eller vilseledande informationsgivning.


Elif Härkönen är verksam som forskare och lärare vid Affärsjuridiska avdelningen på Linköpings Universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Juridiska Institutionen på Göteborgs Universitet samt som gästforskare på Southern Methodist University i USA. Hon har både en amerikansk och en svensk examen i juridik. Boken är hennes doktorsavhandling.
 
  © 2017 Jure AB