Due Diligence av Sevenius Robert - 9789152317853 - Jure bokhandel

 

 
 
Due Diligence
– besiktning av företag
   
 
Författare:Sevenius Robert
Titel:Due Diligence – besiktning av företag
Utgivningsår:2013
Omfång:611 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152317853
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi , Förmögenhetsrätt

Pris: 646 SEK exkl. moms

 

Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning är den granskning som sker av företag inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar vid förhandlingar och beslut. Företagsbesiktningar har blivit allt viktigare i näringslivet eftersom de fyller det växande behovet av att veta vad och vem man egentligen gör affärer med. De används framförallt vid företagsförvärv, men även i andra väsentliga affärstransaktioner.

Aldrig tidigare har företagsbesiktning beskrivits på ett så allomfattande och djupgående sätt baserat på svenska förhållanden som i Due diligence - besiktning av företag. Boken ger läsaren kunskaper om besiktningens bakgrund, syfte och förutsättningar samt effektiva verktyg för att beställa, styra och genomföra besiktningar. I boken finns även ett stort antal praktikfall, checklistor, avtalsutkast, lagrum och policyer.

Boken är skriven av Robert Sevenius, jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning. Han arbetar som finansiell och legal rådgivare vid företagsaffärer samt föreläsare inom företagsförvärv och bolagsstyrning för yrkesverksamma och studenter. Han har skrivit flera böcker och artiklar inom sina specialistområden.
 
  © 2017 Jure AB