Regeringens skrivelse 2012/13:90 Nordiskt samarbete - 201213090 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:90 Nordiskt samarbete
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:90 Nordiskt samarbete
Utgivningsår:2013
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213090
Serie:Propositioner nr. 2012/13:90
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna skrift redogörs för samarbetet under 2012 mellan de nordiska ländernas regeringar, särskilt inom ramen för Nordiska ministerrådet.

 
  © 2017 Jure AB