Prop. 2012/13:134 Investeraravdrag - 201213134 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:134 Investeraravdrag
   
 
Titel:Prop. 2012/13:134 Investeraravdrag
Utgivningsår:2013
Omfång:172 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213134
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:134
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att ett investeraravdrag ska införas. Förslaget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.

För att få investeraravdrag ska bl.a. följande villkor vara uppfyllda. Företaget ska vara ett företag av mindre storlek som uteslutande eller så gott som uteslutande bedriver rörelse. Företag av mindre storlek är företag där medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget är färre än 50 personer och som har en nettoomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor. Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter och ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor.

Investeraravdraget utgör ett statligt stöd som måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 september 2013. En förutsättning är att kommissionen i den kommande notifieringen godkänner de föreslagna bestämmelserna.
 
  © 2017 Jure AB