Prop. 2012/13:166 Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden - 201213166 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:166 Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden
   
 
Titel:Prop. 2012/13:166 Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden
Anmärkning:Se SOU 2009:34, SOU 2009:37 och SOU 2010:90.
Utgivningsår:2013
Omfång:92 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213166
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:166
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Försäkringsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att ansvaret för handläggningen av vissa associationsrättsliga
ärenden flyttas från länsstyrelserna till Bolagsverket. Det gäller bl.a. ansökningar om att det ska utses en behörig revisor i ett aktiebolag
eller en ekonomisk förening och om att det ska kallas till stämma i sådana företag. Genom förslaget uppnås bättre likformighet och effektivitet vid handläggningen av ärendena.
I propositionen föreslås också att det inte längre ska vara möjligt för en revisionsbyrå att få dispens från kravet på att den verkställande direktören ska vara revisor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2013.
 
  © 2017 Jure AB