Ds 2013:38 Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån - 9789138239704 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:38 Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån
   
 
Titel:Ds 2013:38 Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån
Utgivningsår:2013
Omfång:96 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239704
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:38
Ämnesord:Krediträtt , Marknadsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

När en låntagare vill säga upp ett bundet bostadslån i förtid har långivaren rätt att ta ut en ersättning. Den nuvarande metoden för att räkna ut ersättningens storlek har kritiserats eftersom den ofta blir hög och därmed kan försvåra bankbyte för konsumenter.

I denna promemoria föreslås en ändring av beräkningsmetoden för att skapa förutsättningar för en mer rättvis ersättning. Det föreslås att beräkningsmetoden ändras på så sätt att den ska anknyta till det allmänna ränteläget för bostadsobligationer, inte till statspapper av olika slag. Vidare föreslås även en ändring av långivarens rätt att säga upp ett bostadslån i förtid på grund av att den bostad som ställts i säkerhet har fallit i värde. Långivaren ska inte ha rätt att säga upp lånet endast på grund av att bostadens marknadsvärde har sjunkit.
 
  © 2017 Jure AB