Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken - 9789138239681 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken
   
 
Titel:Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken
Utgivningsår:2013
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239681
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:37
Ämnesord:Övrigt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria presenteras bedömningen av hur ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken bör utformas. Promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Utvecklingen av hur uppföljningen hittills har utformats hänger samman med politikområdets styrning och utveckling generellt. Jämställdhetspolitikens omfattning, inriktning och förutsättningar har förändrats avsevärt sedan jämställdhet först formades som ett politikområde.

I avsnitt 1 ges en beskrivning av hur förutsättningarna och arbetet med att följa upp politikområdet har sett ut hittills. I avsnitt 2 görs en beskrivning och bedömning av hur indikatorerna för jämställdhetspolitiken och övriga delar av uppföljningssystemet bör utformas. Avsnitt 3 beskriver indikatorerna och vilka aspekter i de jämställdhetspolitiska delmålen de avser mäta. Slutligen, i avsnitt 4, sätts uppföljningssystemet för jämställdhetspolitiken in i ett vidare sammanhang, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 
  © 2017 Jure AB