Prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali - 201213173 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
   
 
Titel:Prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Utgivningsår:2013
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:173
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Inom en månad, vill regeringen skicka en svensk styrka på 70 soldater till konfliktfyllt Mali

I början av maj skickade FN ut en förfrågan om syrkebidrag, och den svenska styrkan samordnas med övriga nordiska förband. Kostnaden för detta får högst bli 85 miljoner kronor, och operationen pågå i ett år.

 
  © 2017 Jure AB