Regeringens skrivelse 2012/13:172 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 - 201213172 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:172 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:172 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012
Utgivningsår:2013
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213172
Serie:Propositioner nr. 2012/13:172
Ämnesord:Övrigt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Lämnar en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av ur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2012 m.m.

 
  © 2017 Jure AB