Regeringens skrivelse 2012/13:130 Redovsing av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 - 201213130 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:130 Redovsing av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:130 Redovsing av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012
Utgivningsår:2013
Omfång:371 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213130
Serie:Propositioner nr. 2012/13:130
Ämnesord:Övrigt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Positiv börsutvecklng gav AP-fonerna en vinst på 100,5 miljarder kronor

Utbetalningarna för pensioner översteg dock inbetalningarna, så bufferten för pensioner ökade endast med 85,3 miljarder. Vid årsskiftet var bufferten 958 miljarder kronor.

 
  © 2017 Jure AB