Prop. 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer - 201213186 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer
   
 
Titel:Prop. 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer
Utgivningsår:2013
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213186
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:186
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Som ytterligare ett led i regeringens strävan att förebygga våld i nära relationer föreslås en ändring i reglerna om kontakförbud. Förslaget innebär att det inte längre ska krävas risken för brott ska vara påtaglig för att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad ska kunna meddelas. Det betyder bl.a. att det inte måste vara fråga om en akut risk för brott mot den person som förbudet avses skydda, utan det är tillräckligt att den risken är konkret och tydlig.

 
  © 2017 Jure AB