Arbetsrätt för skolledare och pedagoger av Söderlöf Göran - 9789139113171 - Jure bokhandel

 

 
 
Arbetsrätt för skolledare och pedagoger
   
 
Författare:Söderlöf Göran
Titel:Arbetsrätt för skolledare och pedagoger
Utgivningsår:2013
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113171
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 454 SEK exkl. moms

 

Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer?

· Nyanställning
· Lärare saknar behörighet och lärarlegitimation
· Förflyttning mot arbetstagarens vilja
· Samarbetsproblem på arbetsplatsen
· Arbetsskyldighetens gränser
· Förbud av bisyssla
· Hantera och skilja på olika typer av förhandlingar
· Facklig förtroendemans rättigheter
· Diskriminering
· Disciplinpåföljd
· Uppsägningar
· Rehabiliteringsansvar
· Arbetstid
· Registerkontroll
· Användning av sociala medier
· Yttrandefrihet och kritikrätt
· Arbetsmiljö
· Våld i skolan

Dessa och många andra frågor behandlas i "Arbetsrätt för skolledare och pedagoger". Boken presenterar också de olika aktörerna på arbetsmarknaden och hur samverkan inom skolan fungerar. Den innehåller också checklistor och mallar.
 
  © 2017 Jure AB