Ds 2013:52 Den nationella organisationen för horisont 2020 - 9789138239933 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:52 Den nationella organisationen för horisont 2020
   
 
Titel:Ds 2013:52 Den nationella organisationen för horisont 2020
Utgivningsår:2013
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239933
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:52
Ämnesord:EU-rätt , Miljörätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Den 21 januari 2013 fick undertecknad i uppdrag av Utbildnings-departementet (U2013/318/SAM) att biträda departementet med att analysera om den nationella organisationen för EU:s forskningssamarbete är väl anpassad och utformad för att bidra till ett framgångsrikt svenskt deltagande under Horisont 2020. Uppdraget har genomförts i form av en arbetsgrupp vid departementet. De förslag och bedömningar som redovisas är arbetsgruppens. Arbetsgruppen redovisar härmed sitt uppdrag.

Stockholm juni 2013
 
  © 2017 Jure AB