Internationella köplagen av Sandvik Björn, Sisula-Tulokas Lena - 9789522462398 - Jure bokhandel

 

 
 
Internationella köplagen
   
 
Författare:Sandvik Björn , Sisula-Tulokas Lena
Titel:Internationella köplagen
Utgivningsår:2013
Omfång:266 sid.
Förlag:Kauppakaari
ISBN:9789522462398
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Internationell rätt

Pris: 1108 SEK exkl. moms

 

I boken presenteras bakgrunden till CISG, dess ställning och betydelse för den internationella handeln samt dess modellfunktion inom och utom Norden. Huvudsaklig uppmärksamhet fästs vid CISG:s tillämpningsområde, dess regler om ingående av avtal, parternas förpliktelser och påföljdssystemet vid avtalsbrott, särskilt skadeståndspåföljden. För att ge perspektiv på den dispositiva regleringen berörs också olika avtalslösningar och avtalspraxis.

Boken är avsedd att kunna fylla behovet av en grundläggande lärobok om CISG. Genom dess många fördjupande resonemang och tolkningsrekommendationer kan den även användas av praktiker och andra som snabbt och enkelt vill få en överblick över regleringen och hänvisningar till vidare information.
 
  © 2017 Jure AB