Avräkningsmetoden av Berglund Martin - 9789176788608 - Jure bokhandel

 

 
 
Avräkningsmetoden
   
 
Författare:Berglund Martin
Titel:Avräkningsmetoden
Utgivningsår:2013
Omfång:698 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788608
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 123
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 700 SEK exkl. moms

 

Moderna inkomstskattesystem grundar normalt sett sina beskattningsanspråk på både personers och inkomsters anknytning till landet. När en person eller dennes inkomster har anknytning till flera länder finns därför en risk att internationell dubbelbeskattning uppkommer. Ämnet för denna bok är avräkningsmetoden, som är den huvudsakliga metoden i svensk skatterätt för att undvika internationell dubbelbeskattning. Metoden återfinns såväl i de svenska skatteavtalen som i den svenska interna skatterätten. Avräkning innebär att den utländska statens skatt i en dubbelbeskattningssituation får användas i Sverige som en skattereduktion, dock högst med ett belopp som motsvarar den svenska skatten på de utländska inkomsterna.

Boken utgör den första omfattande studien av avräkningsmetoden i svensk skatterätt. Framställningen syftar till att uppnå en förståelse av metoden som helhet. För att uppfylla det syftet sätts avräkningsmetoden in i sitt historiska sammanhang. I fokus för studien står två centrala moment för metodens tillämpning. Det första momentet avser identifieringen av sådana fall av dubbelbeskattning som avräkningsmetoden avser att undanröja. Det andra momentet gäller hur avräkningsmetoden fungerar för att åstadkomma enkelbeskattning i dubbelbeskattningssituationer. I boken studeras också metodens territoriella tillämpningsområde. Akademisk avhandling.
 
  © 2017 Jure AB