Årsredovisning i koncerner av Lönnqvist Rune - 9789144080802 - Jure bokhandel

 

 
 
Årsredovisning i koncerner
   
 
Författare:Lönnqvist Rune
Titel:Årsredovisning i koncerner
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:402 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144080802
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 500 SEK exkl. moms

 

I takt med att företag bolagiseras, sammanslås och fusionerar, kommer allt mer av den ekonomiska informationen från näringslivet i form av koncernrapporter. Aktieägare, anställda och andra intressenter behöver därför kunna läsa och analysera årsredovisningar från koncerner.

Boken ger en översikt kring koncernbegreppet och principerna för koncernredovisning samt mer fördjupade studier av speciella problemområden. De metoder för koncernredovisning som behandlas är förvärvsmetoden med exempel från normala företagsförvärv samt kapitalandels- och klyvningsmetoden med exempel från intresseföretag.

Boken innehåller drygt 60 övningar med fullständiga lösningar. Alla texter och övningar är anpassade till aktuella standards från IASB (2011) samt aktuella bestämmelser i årsredovisningslagen och aktiebolagslagen.

Sjätte upplagan är anpassad till de nya reglerna i IFRS 10, 11 och 12 och i ett nyskrivet kapitel beskrivs svårigheterna vid räkenskapsanalys av moderbolag och dotterbolag. Vidare behandlas speciella problem vid räkenskapsanalys av koncernredovisningen. På webbplatsen www.studentlitteratur.se/ekonomiwebben finns övningar och webbföreläsningar som belyser koncernredovisning.

Boken är avsedd att användas vid ekonomikurser på högskolenivå och förutsätter grundläggande kunskap om redovisning i aktiebolag.
 
  © 2017 Jure AB