Ren ekonomisk skada av Sisula-Tulokas Lena - 9789522462107 - Jure bokhandel

 

 
 
Ren ekonomisk skada
   
 
Författare:Sisula-Tulokas Lena
Titel:Ren ekonomisk skada
Utgivningsår:2012
Omfång:339 sid.
Förlag:Lakimiesliiton Kustannus
ISBN:9789522462107
Serie:Juridiska föreningens i Finland publikationsserie nr. 57
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Ekonomi , Internationell rätt

Pris: 706 SEK exkl. moms

 

Boken handlar om hur s.k. rena ekonomiska skador ersätts enligt vår skadeståndslag. I boken påstås att våra regler bygger på en föråldrad samhällssyn. I dag representerar ”icke-fysisk förmögenhet” stora ekonomiska värden. Hos oss får ”rena” ekonomiska intressen inte ett adekvat skadeståndsrättsligt skydd. Att låta stela indelningar i olika skadetyper styra vilka skador som ska ersättas strider mot ett modernt skadeståndsrättsligt tänkande.

Våra regler om ersättning av rena ekonomiska skador är i ett internationellt perspektiv rätt speciella. Endast i den svenska skadeståndslagen finns liknande bestämmelser. Motsvarande schematiska regler saknas i t.ex. dansk och norsk rätt trots att den skadeståndsrättsliga lagstiftningen där i övrigt påminner om vår. Människorättskonventionerna, EU-lagstiftningen och Europadomstolarnas praxis ställer nya krav på vår skadeståndsrätt. I längden går det inte att ignorera den rättsliga omvärlden.

I boken visas att en ändring av skadeståndslagens bestämmelser om ersättning av rena ekonomiska skador inte leder till det skadeståndsrättsliga kaos som ibland har utmålats. De klassiska lärorna om skadeståndets begränsning innehåller effektiva verktyg för att förhindra överdimensionerade skadestånd. I boken diskuteras bl.a. hur culpa- och adekvanslärornas balanserade argumenteringsmönster kan användas för att testa skadeståndets gränser.

Rättspraxis har en central betydelse i boken. Skadeståndslagens bestämmelser om rena ekonomiska skador visar sig ibland vara svåra att tillämpa. Vad har i praxis ansetts vara ”en straffbar handling”, ”myndighetsutövning” eller ”ett synnerligen vägande skäl”? När har ett skadeståndsyrkande kategoriserats som avtalsbaserat och när har det bedömts som utomkontraktuellt? Tolkningarna som kan gå i olika riktningar har stora skadeståndsrättsliga konsekvenser.

Boken är avsedd för lagstiftaren, domstolar, advokater och forskare. Tyngdpunkten ligger i finsk rätt men beröringspunkterna med den svenska skadeståndslagen är uppenbara.
 
  © 2017 Jure AB