Ds 2013:63 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar - 9789138240250 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:63 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
   
 
Titel:Ds 2013:63 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
Utgivningsår:2013
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240250
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:63
Ämnesord:Övrigt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag som ska underlätta digitalisering och förmedling av kulturarvet i situationer när rättighetshavaren till ett verk är okänd eller inte går att nå och det alltså inte går att få tillstånd till användningen.

Det föreslås att en ny inskränkning i upphovsrätten införs till förmån för kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer samt radio- och tv-företag med ett public service-uppdrag. Inskränkningen ger användarna möjlighet att under vissa förutsättningar digitalisera och på begäran tillhandahålla verk som anses herrelösa och förekommer i deras samlingar. Ett verk anses herrelöst, om rättighetshavaren är okänd eller inte gått att finna efter att en omsorgsfull efterforskning har utförts.

Förslaget innehåller bestämmelser om hur en omsorgsfull efterforskning ska utföras samt om följderna av att en rättighetshavare till ett herrelöst verk ger sig till känna.

Bestämmelserna har sin bakgrund i ett EU-direktiv om viss tillåten användning av föräldralösa verk.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 29 oktober 2014.
 
  © 2017 Jure AB