Folkrätten av Eek Hilding, Bring Ove, Hjerner Lars A. E. - 9118770215 - Jure bokhandel

 

 
 
Folkrätten
– Staternas och de mellanstatliga organisationernas rättsordning
   
 
Författare:Eek Hilding , Bring Ove , Hjerner Lars A. E.
Titel:Folkrätten – Staternas och de mellanstatliga organisationernas rättsordning
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:1987
Omfång:492 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118770215
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 51
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 819 SEK exkl. moms

 

I denna upplagan beaktas nytt folkrättsligt material sedan den förra upplagan år 1980. Det rör konventioner, rättsliga avgöranden, beslut av mellanstatliga organisationer, nationell lagstiftning och vetenskaplig litteratur. Boken är särskilt utformad så att användaren skall kunna söka sina källor också i utländskt material såsom traktatsystem, doktrin främmande statspraxis m.m. I notapparaten lämnas utförliga referenser till både svenskt och utländskt material.
 
  © 2017 Jure AB