Prop. 2013/14:20 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och och Republiken Korea (Sydkorea) - 201314020 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:20 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och och Republiken Korea (Sydkorea)
   
 
Titel:Prop. 2013/14:20 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och och Republiken Korea (Sydkorea)
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2013
Omfång:1885 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:20
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 943 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan. Förhandlingarna om ett frihandelsavtal inleddes i maj 2007 och avtalet undertecknades i oktober 2010. Europaparlamentet godkände avtalet i februari 2011. Avtalet med Republiken Korea (Sydkorea) är det mest omfattande frihandelsavtal som EU hittills har förhandlat fram och det innehåller ett brett spektrum av handelspolitiska frågor. Tullarna för industri- och jordbruksprodukter avvecklas nästan fullständigt.

Andra områden som liberaliseras är tjänstehandel, etableringsrätt och e-handel. Avtalet berör även icke-tariffära handelshinder vad gäller en rad viktiga sektorer som elektronik, motorfordon, läkemedel och kemikalier. Avtalet innehåller även omfattande åtaganden på konkurrensområdet och har också som mål att liberalisera parternas marknader för offentlig upphandling samt ge ett effektivt skydd för immateriella rättigheter. Vidare berörs handel och hållbar utveckling liksom vikten av att beakta sociala aspekter och miljön. I avtalet ingår även ett särskilt protokoll om kulturellt samarbete.
 
  © 2017 Jure AB