FörsäkringsrörelseManualen 2014 av Eckerberg Per Johan - 9789163375798 - Jure bokhandel

 

 
 
FörsäkringsrörelseManualen 2014
– En bruksanvisning till försäkringsmanualen
   
 
Författare:Eckerberg Per Johan
Titel:FörsäkringsrörelseManualen 2014 – En bruksanvisning till försäkringsmanualen
Utgivningsår:2013
Omfång:1069 sid.
Förlag:Scandinavian RE Production
ISBN:9789163375798
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 1973 SEK exkl. moms

 

FörsäkringsrörelseManualen 2014 är en ny och väsentligt utökad upplaga av 2011 års succé som:

•ger dig ett helikopterperspektiv på förarbeten och regler
•visar samspelet mellan bank- och försäkring
•möjliggör för dig att hantera flera lagtexter samtidigt
•lämnar stöd och anvisningar för rättsutredningar
•presenterar Finansinspektionens praxis i översiktsform och paragraf för paragraf
•innehåller en omfattande ordlista med korta definitioner och översättningar till engelska

Utöver en uppdatering av 2011 års upplaga har den
nya upplagan:

•en analys av gränserna mellan FRL och LUFT/FAL/förmedling/värdepapper/finansiering/bankrörelse
•en pedagogisk och illustrerad sammanfattning av Solvens II-projektet
•utförliga översiktsguider till FRL:s förarbeten och FI:s föreskrifter
•kommentarer till alla bolagsrättsliga särregler för AB och öms
•65 nya (totalt 123) sidor om FI:s praxis
•16 nya (totalt 56) sidor uppslagsord (totalt 556 ord, varav 61 Solvens II-begrepp) med definitioner och engelsk översättning
 
  © 2017 Jure AB