Prop. 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån - 201314044 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån
   
 
Titel:Prop. 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån
Utgivningsår:2013
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314044
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:44
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny rättvisare modell för beräkning av så kallad ränteskillnadsersättning vid bostadslån. Att i förtid betala ett bostadslån med bunden ränta har, på grund av hur den nuvarande beräkningsmodellen är utformad, kunnat bli oproportionerligt dyrt för konsumenten. Förslaget syftar till att ränteskillnadsersättningen ska bli mer rimlig och bättre svara mot kreditgivarens förlust. En lägre ränteskillnadsersättning gynnar även konsumenternas rörlighet på bankmarknaden och leder därmed till bättre konkurrens.

Förslaget innebär att ränteskillnadsersättningen ska beräknas med utgångspunkt i räntan på bostadsobligationer och inte, som enligt den nuvarande modellen, räntan på statspapper av olika slag.

I propositionen föreslås även en begränsning av kreditgivarens rätt att få betalt i förtid, när den säkerhet som ställts för lånet har försämrats till följd av en allmän prisnedgång på bostadsmarknaden. En sådan nedgång ska aldrig ge kreditgivaren rätt att säga upp lånet i förtid.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB