Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) - 9789138240472 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)
   
 
Titel:Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)
Utgivningsår:2013
Omfång:116 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240472
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:74
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan om Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag /eng. Arms Trade Treaty, ATT). Fördraget antogs av FN:s generalförsamling den 2 april 2013 och öppnades för undertecknande i New York den 3 juni 2013. Sverige underteckande då fördraget. Fram till den 23 oktober 2013 har 114 stater undertecknat fördraget -däribland samtliga EU-länder - och 8 har ratificierat det.
Fördraget träder i kraft 90 dagar efter den 50:e ratifikationen.

Syftet med fördraget är att införa internationella normer på exportkontrollområdet samt att bredda den effektiva kontrollen över den internationella handeln med konventionella vapen väsentligt utöver de 50-tal stater som idag utövar sådan kontroll.
 
  © 2017 Jure AB