Prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag - 201314039 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag
– plattform för kemikaliepolitiken
   
 
Titel:Prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken
Utgivningsår:2014
Omfång:136 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314039
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:39
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I denna proposition redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. Strategin består av de etappmål om farliga ämnen som regeringen har beslutat om samt insatser som bidrar till att nå etappmålen. Därutöver innehåller strategin vissa insatser som i övrigt behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet.
 
  © 2017 Jure AB