Introduktion till EU-rätten av Bergström Carl Fredrik, Hettne Jörgen - 9789144078892 - Jure bokhandel

 

 
 
Introduktion till EU-rätten
   
 
Författare:Bergström Carl Fredrik , Hettne Jörgen
Titel:Introduktion till EU-rätten
Utgivningsår:2014
Omfång:528 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144078892
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 567 SEK exkl. moms

 

Det svenska medlemskapet i EU har inneburit en omvälvning och det är i dag svårt att hitta några svenska rättsområden som inte påverkats. Därför är kunskaper om EU-rätten nödvändiga för alla jurister, oavsett ämnesmässig inriktning och oavsett profession.

Det främsta syftet med denna bok är att beskriva den moderna EU-rättens uppbyggnad och förklara hur den teoretiskt bör förstås och praktiskt användas inom det svenska rättssystemet. Vår ambition är att boken ska fylla en viktig plats på juristprogrammet samt användas av andra som vill få en uppdaterad förståelse av EU-rätten: praktiserande jurister, tjänstemän samt lärare och studenter inom andra utbildningsområden än juridik.

De huvudområden som behandlas i boken är:
• EU-rättens källor och centrala begrepp
• EU:s konstitution
• EU:s politik och rättsområden
• EU:s processrätt och juridiska metod
• EU-rättens inverkan på nationell rätt
• EU-rätten och det svenska statsskicket
 
  © 2017 Jure AB