Köprätten av Kihlman Jon - 9789139206859 - Jure bokhandel

 

 
 
Köprätten
– En introduktion
   
 
Författare:Kihlman Jon
Titel:Köprätten – En introduktion
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:136 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206859
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 219 SEK exkl. moms

 

Denna nya sjunde upplaga innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg.

Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i konsumentköplagen som har föreslagits i prop. 2013/14:15 och som kan förväntas träda i kraft den 13 juni 2014.
 
  © 2017 Jure AB