De lege 1997 Elsa Eschelsson - 9176783693 - Jure bokhandel

 

 
 
De lege 1997 Elsa Eschelsson
– ad studium et ad laborem incitavit
   
 
Titel:De lege 1997 Elsa Eschelsson – ad studium et ad laborem incitavit
Utgivningsår:1997
Omfång:427 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783693
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:De Lege nr. 1997
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

Jubileumsskrift med anledning av hundraårsminnet av Elsa Eschelssons disputation för juris doktorsgraden den 31 maj 1897. Boken inleds med ett porträtt av Elsa Eschelsson och innehåller därutöver 13 uppsatser skrivna av etablerade kvinnliga forskare med anknytning till Uppsalafakulteten.

Elsa Eschelsson var den första kvinnliga juris doktorn i vårt land – och det kom att dröja länge innan andra kvinnor följde efter.

1997 års volym av De Lege utges till hundraårsminnet av hennes disputation för juris doktorsgraden den 31 maj 1897. Avhandlingens titel var Om begreppet gåfva enligt svensk rätt. Elsa Eschelsson var verksam som docent vid Juridiska fakulteten i Uppsala fram till sin tragiska död 1911. Bland hennes övriga skrifter bör särskilt nämnas Bidrag till läran om besittning enligt svensk rätt (år 1904), Om fullbordandet af gåfva av lös egendom enligt svensk rättspraxis (år 1906) och Om skuldebref enligt svensk rätt (postumt utgiven år 1912).

Boken inleds med ett porträtt av Elsa Eschelsson, författat av jur. och fil. kand. Gunilla Strömholm. I övrigt är uppsatserna skrivna av etablerade kvinnliga forskare med anknytning till Uppsalafakulteten.
 
  © 2017 Jure AB