Prop. 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering - 201314074 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering
   
 
Titel:Prop. 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering
Utgivningsår:2014
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:74
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Naturgaslagen (2005:403) behöver anpassas till en förändrad naturgasmarknad. I propositionen föreslås därför att det ska införas bestämmelser i fråga om balanseringen av naturgasledningar som inte är sammankopplade med det nationella naturgassystemet i den mening som avses i 7 kap. naturgaslagen. Som en ny benämning på det naturgassystemet föreslås uttrycket "det västsvenska naturgassystemet".

I fråga om en naturgasledning som inte är sammankopplad med det västsvenska naturgassystemet ska innehavaren ansvara för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas. Det som i dag gäller i fråga om den ekonomiska balanseringen av det nationella naturgassystemet ska enligt förslaget i huvudsak gälla även en naturgasledning
som inte är sammankopplad med det naturgassystemet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 respektive den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB