Författningssamling i Associationsrätt 1:14 - 9789176105320 - Jure bokhandel

 

 
 
Författningssamling i Associationsrätt 1:14
   
 
Titel:Författningssamling i Associationsrätt 1:14
Utgivningsår:2014
Omfång:255 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105320
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 252 SEK exkl. moms

 

Författningssamling i Associationsrätt 1:14 - uppdaterad per den 1 januari 2014 - innehåller viktigare lagar och förordningar på det associationsrättsliga området.

Samlingen innehåller bland annat aktiebolagslagen, lagen om handelsbolag och enkla bolag, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen, bokföringslagen lag om europabolag samt årsredovisningslagen.

I anslutning till paragrafer i aktiebolagslagen återfinns hänvisningar till vägledande rättsfall. I slutet av boken finns ett sakregister.
 
  © 2017 Jure AB