Störningar i byggentreprenaden av Schedin Fredrik, Sjöström Elin - 9789173336383 - Jure bokhandel

 

 
 
Störningar i byggentreprenaden
– Juridikens tillämpning
   
 
Författare:Schedin Fredrik , Sjöström Elin
Titel:Störningar i byggentreprenaden – Juridikens tillämpning
Utgivningsår:2014
Omfång:96 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173336383
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 370 SEK exkl. moms

 

Något som blir allt vanligare i byggsverige idag är att entreprenörerna tycker sig vara utsatta för störningar i byggprocessen och att dessa leder till effektivitetsförluster. Men vad innebär egentligen en störning rent rättsligt och under vilka förhållanden har entreprenören rätt till ersättning för störningen?

I ”Störningar i byggentreprenaden. Juridikens tillämpning” har författarna gått igenom de regler i AB 04 och ABT 06 som berör frågan om störningar och har även gått igenom flera rättsfall där domstolar och skiljenämnder har avgjort vilken rätt till ersättning som entreprenörer har för störningar i byggprocessen.

I syfte att förenkla entreprenörens möjligheter att kräva ersättning för berättigade störningskrav har författarna Fredrik Schedin och Elin Sjöström även upprättat särskild checklista, brevmallar och en så kallad störningsdagbok.
 
  © 2017 Jure AB