Hans Blix och världsordningen - 9789185985050 - Jure bokhandel

 

 
 
Hans Blix och världsordningen
– En vänbok
   
 
Titel:Hans Blix och världsordningen – En vänbok
Utgivningsår:2014
Omfång:108 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789185985050
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 81
Ämnesord:Festskrifter , Allmänna verk och samlingsverk , Internationell rätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Hans Blix, en av Sveriges internationellt mest kända folkrättsjurister och mest framstående ämbetsmän, med åtskilliga viktiga nationella och internationella uppdrag, fyllde 85 år i juni 2013.

Med anledning av detta hölls ett seminarium i Utrikespolitiska Institutets lokaler i Stockholm den 10 september 2013 där vänner och kollegor till Blix hyllade hans mång-facetterade och betydelsefulla arbete. Anförandena berörde olika delar av folkrätten och internationella relationer där Blix genom sina handlingar och skrifter otvivelaktigt har lämnat ett avtryck. Temat för seminariet var de internationella framtidsfrågorna och talarna fick ge sina visioner av framtiden inom de områden där Hans Blix särskilt varit engagerad. Utgångspunkten för dessa framtidsvisioner var den utveckling som skett i världspolitiken och i folkrätten under den tid som Hans Blix har varit verksam; en utveckling som han framgångsrikt har påverkat. Hans insiktsfulla och opartiska kommentarer om diverse internationella, kontroversiella frågor har gjort honom till en mycket trovärdig och respekterad bedömare långt utanför Sveriges gränser.

Denna samling innehåller samtliga bidrag från det nämnda seminariet. Förutom Michael Sohlmans inledning och Ove Brings presentation av Hans Blix som folkrättsjurist, berör bidragen bl.a. frågor om internationellt miljöskydd, energi, svensk säkerhetpolitik, militär intervention, rätten till demokrati och nedrustning. Hans Blix egna skrifter utgör en betydande del av denna samling.

Innehållsförteckning
Inledning Said Mahmoudi 5
Inledande anförande Michael Sohlman 11
Liberalism på fullt allvar Lars Anell 13
Hans Blix som folkrättsjurist Ove Bring 17
Rättsstatens och FN-stadgans principer i de internationella relationerna Hans Corell 21
To Intervene or Not to Intervene – That is the Question Katarina Engberg 27
Hans Blix och den internationella miljöfrågan Lars-Göran Engfeldt 33
Svensk säkerhetspolitik i ett 50-årigt framtidsperspektiv Sven Hirdman 37
Hans Blix i en journalists ögon Britt-Marie Mattson 41
Kärnvapnen och vår framtid Henrik Salander 45
Energifrågan Björn Skala 49
Ett internationellt samhälle i utveckling Hans Blix 53
Om nationell trygghet och en begynnande internationell ordning Hans Blix 69
IRAK kriget 10 år den 19 mars 2013 Hans Blix 83
Är FN utvecklingsbart? Går det att nedrusta? Hans Blix 89
Bidragsgivarna 99
Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 107

 
  © 2017 Jure AB