Regeringens skrivelse 2013/14:115 Årsboken om EU - Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013 - 201314115 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:115 Årsboken om EU - Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:115 Årsboken om EU - Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Utgivningsår:2014
Omfång:346 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314115
Serie:Propositioner nr. 2013/14:115
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2013 i enlighet med 10 kap. 2 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.
 
  © 2017 Jure AB