Prop. 2013/14:212 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism - 201314212 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:212 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism
   
 
Titel:Prop. 2013/14:212 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism
Utgivningsår:2014
Omfång:148 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314212
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:212
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda tre överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism: dels en konvention för bekämpande av nukleär terrorism, dels två protokoll som ändrar befintliga instrument om bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet respektive säkerheten för fasta plattformar på kontinentalsockeln. Överenskommelserna syftar till att förhindra användning av radioaktivt material för att begå allvarliga brott och att motverka brott där fartyg eller t.ex. oljeplattformar är måltavlor eller viktiga hjälpmedel för terroristaktioner. Överenskommelserna har trätt i kraft och undertecknats av Sverige.

Regeringen föreslår även de lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla åtagandena enligt överenskommelserna. Bland annat föreslås en utvidgad möjlighet för regeringen att lämna ett annat land tillstånd att borda ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB