Prop. 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag - 201314190 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag
   
 
Titel:Prop. 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag
Utgivningsår:2014
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314190
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:190
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner Förenta nationernas vapenhandelsfördrag.

Målet med fördraget är att åstadkomma högsta möjliga gemensamma internationella normer för att reglera eller förbättra regleringen av den internationella handeln med konventionella vapen samt att förebygga och utrota den olagliga handeln med konventionella vapen och förhindra deras avledning.

Regeringen bedömer att det inte krävs några lagändringar med anledning av Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget.
 
  © 2017 Jure AB