Prop 2013/14:163 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan å ena sidan Europeiska unionen och dess medlemstater, och Mongoliet å andra sidan - 201314163 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2013/14:163 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan å ena sidan Europeiska unionen och dess medlemstater, och Mongoliet å andra sidan
   
 
Titel:Prop 2013/14:163 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan å ena sidan Europeiska unionen och dess medlemstater, och Mongoliet å andra sidan
Utgivningsår:2014
Omfång:50 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314163
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:163
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan.
 
  © 2017 Jure AB