Prop. 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar - 201314206 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
   
 
Titel:Prop. 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
Utgivningsår:2014
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314206
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:206
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Regeringens förslag som ska underlätta digitalisering och förmedling av kulturarvet i situationer när rättsinnehavaren till ett verk är okänd eller inte går att nå och det alltså inte går att få tillstånd till användningen. Verk vars rättsinnehavare är okänd eller inte går att nå benämns i förslaget herrelösa verk.

Genom en ny inskränkning i upphovsrätten ges kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer samt radio- och tv-företag med ett public service-uppdrag möjlighet att digitalisera verk som anses herrelösa och tillhandahålla dem på begäran, t.ex. via internet.

En rättsinnehavare ska genom att ge sig till känna kunna hindra fortsatt användning av verket och han eller hon ska då också ha rätt till ersättning från den som använt verket.
 
  © 2017 Jure AB