Prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten - 201314129 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
   
 
Titel:Prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Utgivningsår:2014
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:129
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att en ny lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten ska ersätta den nuvarande lagen från 1953 i samma ämne.

Vidare föreslås att Sverige ska tillträda 2005 års tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna från 1949 om skydd för krigens offer. Genom protokollet inrättas ett nytt kännetecken - den röda kristallen - som kompletterar bl.a. det röda korset som kännetecken för sjukvård och själavård under väpnade konflikter. Förslag lämnas till de lagändringar som behövs till följd av tillträdet. Ändringarna innebär bl.a. att svensk militär sjukvård tillfälligt ska kunna använda den röda kristallen om det röda korset är ifrågasatt av t.ex. politiska eller religiösa skäl. Det kan bidra till att svenska sjukvårdstrupper får ett starkare skydd vid fredsinsatser utomlands. Även rödakorsrörelsen, inklusive föreningen Svenska Röda Korset, ska kunna använda det nya kännetecknet.

Dessutom föreslås att ytterligare två internationella kännetecken ska skyddas - kännetecknet för anläggningar och installationer som innehåller farliga krafter (t.ex. kärnkraftverk) och kännetecknet för kulturegendom.

Det föreslås att straffansvaret för otillåten användning av kännetecknen utvidgas så att det även omfattar missbruk av de nya kännetecknen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB