Regeringens skrivelse 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen! - 201314145 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen!
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen!
Utgivningsår:2014
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314145
Serie:Propositioner nr. 2013/14:145
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse ger regeringen en samlad redovisning av utvecklingen av miljömålssystemet inklusive de strategier och etappmål som har beslutats. De insatser som bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen redovisas översiktligt.

Regeringen har ambitionen att en gång varje mandatperiod lämna en samlad redovisning av arbetet med miljökvalitetsmålen till riksdagen. Denna skrivelse är den tredje samlade redovisningen av arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
 
  © 2017 Jure AB