Prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område - 201314219 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område
   
 
Titel:Prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område
Utgivningsår:2014
Omfång:275 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314219
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:219
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , EU-rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Gemensamma EU-regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en privaträttslig tvist finns i Bryssel I- förordningen. Förordningen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av domar som har meddelats i en annan medlemsstat. EU har beslutat om en reviderad förordning, som innebär att det blir enklare och går snabbare att verkställa domar i EU. I propositionen föreslår regeringen nya lagregler som
ska komplettera förordningen.

För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det enligt ett antal lagar att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar. För närvarande fattas sådana beslut av Svea hovrätt. Den
prövningen ska i stället göras i tingsrätt.

De flesta av lagförslagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB