Prop. 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster - 201314224 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
   
 
Titel:Prop. 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
Utgivningsår:2014
Omfång:238 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314224
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:224
Ämnesord:Skatterätt , IT-rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att ett svenskt företag som säljer appar, spel och andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska redovisa och betala moms i köparnas länder. På motsvarande vis ska ett företag i ett annat EU-land redovisa och betala svensk moms för försäljningar till svenska privatpersoner. Genom förslaget kommer svenska företag att konkurrera på lika villkor med företag etablerade i EU-länder som har lägre momssatser.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB