Prop. 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering - 201314238 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering
   
 
Titel:Prop. 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering
Utgivningsår:2014
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314238
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:238
Ämnesord:EU-rätt , Ekonomi

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Vid Europeiska rådets möte i februari 2013 träffades en överenskommelse om EU-budgetens utveckling och finansiering för 2014-2020. De delar av överenskommelsen som rör ändringar i EU-budgetens finansieringssystem har därefter formaliserats i ett beslut fattat av Europeiska unionens råd den 26 maj 2014. För att beslutet ska bli giltigt krävs enligt artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ett nationellt godkännande i enlighet med respektive medlemsstats konstitutionella krav. I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna rådets beslut.
 
  © 2017 Jure AB