Bolagsrevisorn av Moberg Krister, Valentin Niklas, Åkersten Peter - 9789139016373 - Jure bokhandel

 

 
 
Bolagsrevisorn
– Oberoende, ansvar, sekretess
   
 
Författare:Moberg Krister , Valentin Niklas , Åkersten Peter
Titel:Bolagsrevisorn – Oberoende, ansvar, sekretess
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:280 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016373
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 629 SEK exkl. moms

 

Inom det område som boken omfattar, huvudsakligen reglerna om revision i aktiebolagslagen och revisorslagens bestämmelser, har åtskilligt hänt sedan 2006. Ambitionen har därför i första hand varit att uppdatera boken med hänsyn till ny lagstiftning men behålla dess disposition. Vissa avsnitt har behövt skrivas om och kompletteras med hänsyn till rättsutvecklingen.

Ytterligare hänvisningar till Revisorsnämndens praxis har gjorts liksom att vissa nyare rättsfall inom skadeståndsrättens område har berörts. Ett nytillkommet sista kapitel behandlar övergripande innehållet i den s.k. EU-reformen.

Boken nvänds som lärobok på universitet och högskolor och den är också av värde i kvalificerade revisorers verksamhet. I kommande upplagor kommer framställningen ytterligare att fördjupas inom vissa områden och kompletteras med fler hänvisningar till praxis.
 
  © 2017 Jure AB