Fientliga bud av Nachemson-Ekwall Sophie - 9789186949532 - Jure bokhandel

 

 
 
Fientliga bud
– teorierna, maktspelet, kortsiktigheten
   
 
Författare:Nachemson-Ekwall Sophie
Titel:Fientliga bud – teorierna, maktspelet, kortsiktigheten
Utgivningsår:2014
Omfång:240 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186949532
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 266 SEK exkl. moms

 

Aga, Astra, Esab, Gant, Scania, Skandia, Stora, Volvo PV listan på svenska börsbolag som köpts upp av utländska ägare eller riskkapitalister under de senaste tjugo åren kan göras lång. Här analyserar författaren teorierna och mekanismerna bakom denna utveckling. Vilken roll spelar det svenska systemet för bolagsstyrning och de svenska uppköpsreglerna för möjligheterna att förvärva svenska bolag? Och vilka skillnader finns mellan Sverige och andra länder?

Boken tar sin utgångspunkt i situationer med fientliga bud, det vill säga där köparen förvärvar ett bolag i strid mot företagsledningens vilja. I två initierade fallstudier beskrivs budstriderna i livförsäkringsbolaget Skandia och lastbilstillverkaren Scania. Författaren pekar på att dagens öppna kapitalmarknader, stora inslag av institutionellt ägande, den svenska aktieägarorienteringen och Sveriges anpassning till olika EU-regler inte bara gjort det lättare att köpa just svenska börsbolag, utan också främjat kortsiktigt tänkande i ledning och styrning av svenska börsbolag. Aktieägarnas intresse har prioriterats framför anställda, kunder och samhälle.

Avslutningsvis ges förslag på hur bolagsstyrning och uppköpsregler i Sverige bör förändras för att återskapa börsbolagens och det svenska näringslivets förmåga till långsiktigt och hållbart värdeskapande.
 
  © 2017 Jure AB