Bolagsstämma av Svernlöv Carl - 9789172235649 - Jure bokhandel

 

 
 
Bolagsstämma
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Bolagsstämma
Utgivningsår:2014
Omfång:90 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235649
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 21
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet anordnade den 7 maj 2013 ett halvdagsseminarium om bolagsstämma. Syftet var att i en krets av framstående rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer kring bolagsstämma - såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna tjugoförsta volym i skriftserien utgör en sammanställning av anförandena vid seminariet. Skriften är redigerad av advokaten, adj.prof. Carl Svernlöv som är ansvarig för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt inom Centret.

Innehåll:

- Bolagsstämmoordföranden av Svante Johansson
- Bolagsstämmans kompetens att rättshandla av Daniel Stattin
- Särskild granskning – frågor för stämmobehandlingen av Urban Båvestam
- Klander av bolagsstämmobeslut av Erik Nerep
 
  © 2017 Jure AB