Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet av Almlöf Hanna - 9789172235748 - Jure bokhandel

 

 
 
Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet
– En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag
   
 
Författare:Almlöf Hanna
Titel:Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet – En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag
Utgivningsår:2014
Omfång:434 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235748
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 620 SEK exkl. moms

 

I boken behandlas aktiebolagets organisation utifrån perspektivet ägarledda aktiebolag. Med ett ägarlett aktiebolag avses ett företag där det råder en slags identitet mellan aktieägarna och ledningen i bolaget. Dessa bolag utgör den stora majoriteten aktiebolag i svenskt näringsliv. Särskilt fokus sätts på aktiebolagsrättens dispositivitet och hur ägarledda aktiebolag, även via flexibla beslutsförfaranden, kan fatta rättsenliga beslut. Författaren utreder särskilt principen om samtliga aktieägares samtycke och möjligheterna att fatta beslut genom s.k. informella arenor, t.ex. ägar- och familjeråd.

Studien leder till en utvärdering av huruvida den svenska regleringen av aktiebolagets organisation är ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag.

Boken vänder sig till ägarledare och deras rådgivare, särskilt i frågan om lagens flexibilitet och utrymmet för företagsspecifika lösningar.

De regleringsteoretiska inslagen gör att slutsatserna kan vara av betydelse för lagstiftaren vad gäller alternativa framtida regleringsmöjligheter, t.ex. vid övervägande av en ny bolagsform eller ändringar inom ramen för befintlig lag.

Hanna Almlöf är verksam vid Avdelningen för affärsrätt vid Linköpings Universitet och från hösten 2014 även forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Boken är hennes doktorsavhandling. Avhandlingsprojektet har genomförts vid Inter nationella Handelshögskolan i Jönköping och CeFEO – Center for Family Enter prise and Ownership.
 
  © 2017 Jure AB