IRI-rapport 2000:1 Dataintrång av Küchler Markus - 0281128610 - Jure bokhandel

 

 
 
IRI-rapport 2000:1 Dataintrång
– om personlig integritet och bevisfrågor
   
 
Författare:Küchler Markus
Titel:IRI-rapport 2000:1 Dataintrång – om personlig integritet och bevisfrågor
Utgivningsår:2000
Omfång:89 sid.
Förlag:Jure
ISBN:0281128610
Typ av verk:Examensarbete
Serie:IRI-rapport nr. 2000:1
Ämnesord:IT-rätt , Straffrätt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller raderar i sådan upptagning gör sig skyldig till brottet dataintrång. Straffbestämmelsen återfinns numera i 4 kap. 9 c § brottsbalken. Författaren redogör i boken för vad som utgör dataintrång, bl.a. mot bakgrund av ett flertal rättsfall.

Han studerar även bevisfrågor kring dataintrång. Möjligheterna att bevisa dataintrång kompliceras av att tvångsmedel som hemlig teleövervakning inte får användas. Polisen är vid utredningen istället hänvisad till att få ut uppgifter från teleoperatörer enligt telelagen samt bevissäkring genom husrannsakan.

Markus Küchler är verksam vid Informationskrigskansliet, Försvarshögskolan i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB