Ds 2014:41 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan - 9789138241929 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:41 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan
   
 
Titel:Ds 2014:41 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan
Utgivningsår:2014
Omfång:253 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241929
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:41
Ämnesord:EU-rätt , Straffrätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Den 8 december 2010 antogs Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär hot mot folkhälsan (Medicrimekonventionen). Sverige har ännu inte undertecknat konventionen. Promemorian innehåller en analys av konventionen och de åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till de åtaganden som en anslutning medför. Syftet med konventionen är att förebygga och bekämpa hot mot folkhälsan genom att:

a) straffbelägga vissa gärningar,
b) upprätthålla de rättigheter som offren för de brott som anges i konventionen har,
c) främja nationellt och internationellt samarbete.
I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda konventionen genom transformering. Ett svenskt tillträde till konventionen bedöms kräva lagändringar i några avseenden.
 
  © 2017 Jure AB