Företrädaransvar av Simon Almendal Teresa - 9789139018520 - Jure bokhandel

 

 
 
Företrädaransvar
– Om personligt betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter
   
 
Författare:Simon Almendal Teresa
Titel:Företrädaransvar – Om personligt betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter
Utgivningsår:2015
Omfång:257 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018520
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 732 SEK exkl. moms

 

Boken Företrädaransvar – om personligt betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter är en studie av det skatterättsliga företrädaransvaret i 59 kap. skatteförfarandelagen - en lag från 2013 som är föremål för en mängd seminarier och kurser.

Boken spänner över skatterätt, associationsrätt och skadeståndsrätt samt konventionsrätt. Betalningsansvarets innebörd och omfattning har flera gånger utretts. Trots detta finns det inte mycket skrivet om ämnet ur ett rättsvetenskapligt perspektiv.
 
  © 2017 Jure AB