Internationell beskattning av Dahlberg Mattias - 9789144102825 - Jure bokhandel

 

 
 
Internationell beskattning
   
 
Författare:Dahlberg Mattias
Titel:Internationell beskattning
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:487 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144102825
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt

Pris: 627 SEK exkl. moms

 

Internationell beskattning har under de senaste åren blivit ett alltmer betydelsefullt område.

Den här boken behandlar intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt. Inom området för intern internationell skatterätt beskriver författaren hur Sverige bestämmer sin beskattningsmakt utåt. I avdelningen om skatteavtalsrätt förklaras metoden att tillämpa skatteavtal enligt en steg för steg-modell. Stort utrymme ägnas åt OECD:s modellavtal för utformning och tolkning av skatteavtal. Inom området för EU-skatterätt behandlas EU-domstolens praxis enligt vilken nationell skattelagstiftning i många fall har förklarats vara i strid mot de grundläggande friheterna. Etableringsfriheten och de fria kapitalrörelserna ägnas särskilt stort utrymme. Den av EU-domstolen utvecklade rule of reason-doktrinen diskuteras ingående. Samtliga direktiv på den direkta beskattningens område behandlas.

Denna upplaga är väsentligt omarbetad mot bakgrund av både ny lagstiftning och ny rättspraxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Ett betydande utrymme ägnas åt 2012 års ränteavdragsbegränsningar inom företagsskattesektorn, särskilt vad gäller förenligheten med EU-rätten.
 
  © 2017 Jure AB