Lagrådsremiss Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet - LR20141204 - Jure bokhandel

 

 
 
Lagrådsremiss Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
   
 
Titel:Lagrådsremiss Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
Utgivningsår:2014
Omfång:538 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LR20141204
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 269 SEK exkl. moms

 

Lagrådsremissen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra vissa delar av EU-direktivet om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och värdepappersföretag och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (kapitaltäckningsdirektivet).

De föreslagna lagändringarna innebär att det bl.a. införs administrativa sanktioner mot fysiska personer.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.
 
  © 2017 Jure AB